W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem
Aktualności

wróć
Krajobraz po?

Krajobraz po?

31 VII 2017, 14:42:00

 

Uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych czeka na podpis Prezydenta RP. Czytelny i zrozumiały projekt rządowy został zastąpiony poprawkami zgłoszonymi przez senator Lidię Staroń. Nowa wersja poprawek do naszej ustawy pojawiła się w ostatniej chwili podczas prac Senatu, którego komisja najpierw zaakceptowała projekt rządowy, a później całkowicie go zmieniła. Tryb i tempo uchwalania zmian powodują niejasności w zakresie interpretacji przyjętych zapisów. Jedno jest pewne, podpis Prezydenta zmieni wszystko w zakresie zarządzania spółdzielniami.

Największą zmianę wprowadza nowa treść artykułu 27 u.o s.m. Odbiera on spółdzielniom sprawującym zarząd powierzony, prawo samodzielnego decydowania w czynnościach przekraczających zarząd zwykły. Po podpisaniu ustawy czynności takie jak:

1.ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej,

2. przyjęcie rocznego planu gospodarczego,

3. ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu,

4. zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej,

5. udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzanie tym lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego,

6.udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej,

7. dokonanie podziału nieruchomości wspólnej,

8. nabycie nieruchomości,

9. wytoczenie powództwa, o którym mowa w art. 16 (o zapłatę lub sprzedaż mieszkania w drodze licytacji),

10. ustalanie, w wypadkach nieuregulowanych przepisami, części kosztów związanych z eksploatacją urządzeń lub części budynku służących zarówno do użytku poszczególnych właścicieli, jak i do wspólnego użytku właścicieli co najmniej dwóch lokali, które zaliczane będą do kosztów zarządu nieruchomością wspólną,

11.udzielanie zgody na podział nieruchomości gruntowej zabudowanej więcej niż jednym budynkiem mieszkalnym i związane z tym zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej oraz ustalenie wysokości udziałów w nowo powstałych odrębnych nieruchomościach wspólnych,

12. określenie zakresu i sposobu prowadzenia przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej,                                                                                                         

13.połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu wymaga zgody właścicieli wyrażonej w uchwale.                                                                                                                                                                                       

  Głosowanie uchwał ma odbywać się zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali. Uchwały zapadają większością głosów. Zmian przyjęto dużo, ale już ta jedna całkowicie zmienia sposób zarządzania budynkami, w których znajdują się mieszkania wykupione na odrębną własność. Rośnie pozycja właścicieli lokali, a maleje Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz samej Spółdzielni.

Administrowanie budynkiem spółdzielczym będzie zbliżone do wspólnoty, w której zarząd nieruchomością powierzono zewnętrznemu administratorowi. Nowe rozwiązania postawią wiele spółdzielni w trudnej sytuacji, szczególnie te które kosztem jednych budynków remontowały inne. Gnieźnieńska SM od wielu lat prowadzi indywidualne rozliczenia dla swoich nieruchomości. W wielu budynkach działają samorządy mieszkańców. Dlatego też wprowadzona zmiana nie będzie aż tak dotkliwa, tym niemniej będzie zauważalna. Jak z tymi wzmocnionymi kompetencjami poradzą sobie właściciele mieszkań? Zobaczymy w najbliższym czasie.

Gnieźnieńska SM (r) ©

 

 


Autor:
Email (Twój adres email nie zostanie upubliczniony):
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: